Agrivaknet

T 073 503 94 70
Stef Beerens is de derde van links in het bestuur van Agrivaknet

 

Agrivaknet is de vereniging van agrarische specialisten/erfbetreders in de Nederlandse veehouderij. Sinds 2011 is Stef lid van het dagelijks bestuur. Hij geeft leiding aan een kernteam dat de lijnen voor de toekomst uitzet. Deze inzet leidde in 2012 tot de toekomstvisie ‘Sterke specialisten, betrokken bedrijven’. In deze toekomstvisie worden twee concrete nieuwe plannen voor Agrivaknet beschreven: het organiseren van masterclasses voor agrispecialisten en het invoeren van het bedrijfslidmaatschap. In 2013 worden de eerste stappen gezet om deze plannen in te voeren. 

GREEN Communicatie